Naše služby

Tvoríme projekty s optimalizáciou na architektonické a technické riešenie tak, aby stavba bola ľahko realizovateľná a finančne dostupná podľa požiadaviek investora.
 

Poradenská činnosť :

- výber lokality, výber pozemku pod stavbu pre potreby investora
- obhliadka jestvujúcich stavieb, zhodnotenie ich technického stavu pre možné budúce využitie
- výber vhodnej nehnuteľnosti dostupnej na realitnom trhu, za účelom prestavby.

Nenechajte sa obmedzovať typizovanými projektmi, budujte v spolupráci s nami svoj vlastný rozmer.

 

Výber z našich prác v posledných rokoch:

 

Občianske a bytové stavby, sídla firiem
 

 • Prevádzkový objekt so služobnými bytmi, prestavba a nadstavba, firma Angyal reklama, Pov. Bystrica
 • Považská knižnica, historická pamiatka, prestavba, technické zhodnotenie, fasádaPov. Bystrica
 • Bytový dom SNP 1457, rekonštrukcia, Pov. Bystrica
 • Bytový dom Hliny 1421, rekonštrukcia, Pov. Bystrica
 • Bytový dom Školská ul. , rekonštrukcia, Rajecké Teplice
 • Bytový dom , Komenského ul., rekonštrukcia, Bytča
 • Dom kobercov SNP 1450, prestavba a nadstavba objektu, parkovisko, Pov. Bystrica
 • Prevádzková budova, prestavba, firma Solík s.r.o.,Pov. Bystrica
 • Hotel Podhradie – kompletná prestavba objektu z administratívnej budovy, exteriér + interiér, Považské Podhradie, PB
 • Horský penzión Ave Maria – prístavba salónika, PB
 • Fair aluminium – prevádzkový areál, stavebné riešenie, Udiča, PB
 • Most a priľahlé spevnené plochy, novostavba, Sverepec
 • Jasenica farma, prestavba objektov, p. Šlapka
 • " Malé Terno " – prestavba objektu na obchodné prevádzky a byty, p. Šlapka
 • Bytový dom Lánska - obnova bytového domu, Pov. Bystrica
 • „ Rafanda „ obnova bytového domu, mestská pamiatka, získanie ocenenia, Pov. Bystrica
 • Exekučný úrad, p. Kabáč, Pov. Bystrica
 • Exekučný úrad - štúdia, p. Krasňanová, Pov. Bystrica
 • Jasmín,  prestavba reštaurácie, Strojárenská štvrť, Pov. Bystrica
 • Autoumyváreň, Pov. Bystrica
 • Sídlo firmy, prestavba hál na sídlo firmy, p. Sárinec, Plevník
 • Základná škola – komplet rekonštrukcia, prestavba a prepojovací krčok, Turany
 • Predajňa automobilov, novostavba, ( bývalá Mazda ), Košická ul., Žilina
 • Predajňa motocyklov a prepojenie so servisom, novostavba,  firma CarCare, Žlina
 • Bytový dom - zateplenie, ul. Školská, Rajecké Teplice
 • Pálenica – prístavba, Drienik s.r.o., Lysá pod Makytou
 • Parkovacie plochy a obslužná komunikácia, Zdravie, Púchov
 • Predajňa automobilov so servisom, komplet areál, novostavba, Banská Bystrica - nerealizované
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, prestavba, Čadca
 • Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej škôlky, Domaniža
 • Zníženie energetickej náročnosti objektu administratívnej budovy, Domaniža
 • Zníženie energetickej náročnosti objektu administratívnej budovy, Sverepec
 • Stavebné úpravy objektu požiarnej zbrojnice,Sverepec
 • Denný stacionár, architektonicko – technická štúdia, Lednické Rovne
 • Zubné ambulancie, 2x, prestavby, Pov. Bystrica
 • Veterinárna ambulancia, MVDr. Mituník, Pov. Bystrica
   

Priemyselné stavby
 

 • Výrobné haly 3 x  4320 m2 + prevádzkové časti, parkovacie plochy, priemyselný areál, firma Eletherm, Pov. Bystrica
 • Výrobný areál , novostavba, fi Eletherm, Pov. Bystrica – nerealizovaný projekt
 • Prevádzkový areál firmy Regastav s.r.o., Pov. Bystrica,
 • Stanice technických plynov – stavebné časti, celé Slovensko, spolupráca firma APT s.r.o., Bratislava
 • Rozšírenie inž. sietí, komunikácia, zastavovacia štúdia, IBV Medová II., Lednické Rovne
 • Continental  – napríklad – prístavba vstupu, sklad technických plynov, pieskovňa....
 • Čerpacie stanice v kameňolomoch – Jablonové, Lopušné Pažite, Mojtín, Cestné stavby, Žilina
 • Prestavba areálu,prestavba a nadstavba objektu, DA servis , Streženická cesta, Púchov
 • Areál firmy Baas s.r.o. , prestavby, prístavby, výrobné haly, administratívna časť, Beluša
 • Zberné suroviny Jágrik – areál, novostavba, Považské Podhradie, PB
 • Nellyork s.r.o. – prevádzkový areál – autoservis, Horný Moštenec, komunikácia, PB, nerealizovaný projekt
 • Stanica technických plynov, Rademaker, Pov. Bystrica


 

Rodinné domy (cez 120 individuálnych projektov)
 

 • Okres Považská Bystrica – mesto, m.č. Šebešťanová, m.č. Praznov, m.č. Pov. Teplá, m.č. Podvažie, m.č. Považské Podhradie, m.č. Zemiansky Kvášov, m.č. Zakvášov, m.č. Šurabová, m.č. Orlové, m.č. Horný Moštenec, m.č. Vrchteplá, Kostolec, Záskalie, Upohlav, Sverepec, Plevník, Papradno, Jasenica, Brvnište, Horná Maríková, Dolná Maríková, Hatné, Udiča, Udiča – Prosné, Pružina, Horný Lieskov, Dolný Lieskov, Domaniža,
 • okres Púchov - Lazy pod Makytou, Visolaje, Beluša, Dohňany, Lednické Rovne
 • okres Ilava - Ladce
 • okres Bytča – Kotešová, Petrovice, Maršová – Rašov, Rašov, Kolárovice, Petrovice, Veľké Rovné, Bytča, Setechov, Štiavnik, Súľov
 • okres Žilina – Babkov – Lietavská Lúčka, Rajecká Lesná, Bitarová