Naše služby

Tvoríme projekty s optimalizáciou na architektonické a technické riešenie tak, aby stavba bola ľahko realizovateľná a finančne dostupná podľa požiadaviek investora.

Nenechajte sa obmedzovať typizovanými projektmi, budujte v spolupráci s nami svoj vlastný rozmer.
 

Architektonicko - projekčná činnosť:

- projektové dokumentácie všetkých stupňov
- poradenstvo v stavebníctve
- výber lokality, výber pozemku pod stavbu pre potreby investora
- obhliadka jestvujúcich stavieb, zhodnotenie ich technického stavu pre možné budúce využitie
- výber vhodnej nehnuteľnosti dostupnej na realitnom trhu, za účelom prestavby a pod.
 

Znalecká činnosť:

- znalecké posudky v odvetviach Odhad hodnoty nehnuteľností a Pozemné stavby, pre potreby širokej verejnosti, firemnej klientely a štátnych orgánov za účelom napríklad - hypotekárny úver, záložné právo, dedičské konanie, prevod vlastníckych práv, zápis rozostavaných stavieb do katastra nehnuteľností, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, výpočet spoluvlastníckych podielov, reálna deľba nehnuteľností, technická deliteľnosť stavieb, exekučné konanie, dražby, ohodnotenie vecných bremien a pod.

- znalecké posudky ohodnocujem pre - byty, rodinné domy, rozostavané rodinné domy, pozemky, chaty, garáže, administratívne budovy, výrobné a skladové budovy a haly, priemyselné a poľnohospodárske areály a iné stavby.


Všetky činnosti vykonávam v rámci platnej legislatívy SR s maximálnym profesionálnym prístupom ku klientovi.Výber z našich prác v posledných rokoch:

 

Občianske a bytové stavby, sídla firiem
 

 • Objekt obecného úradu a požiarnej zbrojnice, zníženie energetickej náročnosti, Visolaje
 • Objekt materskej škôlky, zníženie energetickej náročnosti, Kvašov
 • Objekt obecného úradu, domu kultúry, zníženie energetickej náročnosti, Kvašov
 • Objekt základnej školy s materskou školou, zníženie energetickej náročnosti, Sverepec
 • Prístavba materskej škôlky, Sverepec
 • AB I., prestavba 3. NP, Continental Matador Rubber, Púchov
 • Rozšírenie IBV, prístupová cesta a inžinierske siete, Medová ulica II. a III., Lednické Rovne
 • Bytový dom 10 b.j., novostavba, štúdia, Divina
 • Občianske a bytové stavby, sídla firiem
 • Zberný dvor, obec Divina
 • Kompostáreň, obec Jasenica
 • Rozšírenie cintorína, obec Lednické Rovne
 • Rekonštrukcia schodiska a fasády domu služieb, obec Lednické Rovne
 • Zníženie energetickej náročnosti objektu DK a OÚ, obec Jasenica
 • Nadstavba firmy, Krpa Slovakia, Bytča
 • Stavebné úpravy objekt Považskej knižnice, historická pamiatka, Považská Bystrica centrum
 • IBV Beluša, 4 x rodinný dom, projekt pre stavebné povolenie
 • Modernizácia objektu BDS Rent - Tatrabanka, mestská pamiatka, Považská Bystrica centrum
 • Kompostáreň, zámer - štúdia, mesto Rajec
 • Denný stacionár, realizačný projekt, Lednické Rovne
 • Zníženie energetickej náročnosti objektu požiarnej zbrojnice, Sverepec
 • Zníženie energetickej náročnosti objektu požiarnej zbrojnice, Visolaje
 • Zníženie energetickej náročnosti objektu rímsko-katolíckeho kostola, Topoľčany
 • Zastavovacie štúdie, Papradno, Jasenica
 • Revúca, kompostáreň pre mesto a širšie okolie, novostavba
 • IBV Beluša, 5 x rodinný dom, inž. siete, spevnené plochy, projekt pre územné rozhodnutie
 • Stavebné úpravy obecný úrad, Sádočné
 • Prevádzkový objekt so služobnými bytmi, prestavba a nadstavba, firma Angyal reklama, Pov. Bystrica
 • Považská knižnica, historická pamiatka, prestavba, technické zhodnotenie, fasádaPov. Bystrica
 • Bytový dom SNP 1457, rekonštrukcia, Pov. Bystrica
 • Bytový dom Hliny 1421, rekonštrukcia, Pov. Bystrica
 • Bytový dom Školská ul. , rekonštrukcia, Rajecké Teplice
 • Bytový dom , Komenského ul., rekonštrukcia, Bytča
 • Dom kobercov SNP 1450, prestavba a nadstavba objektu, parkovisko, Pov. Bystrica
 • Prevádzková budova, prestavba, firma Solík s.r.o.,Pov. Bystrica
 • Hotel Podhradie – kompletná prestavba objektu z administratívnej budovy, exteriér + interiér, Považské Podhradie, PB
 • Horský penzión Ave Maria – prístavba salónika, PB
 • Fair aluminium – prevádzkový areál, stavebné riešenie, Udiča, PB
 • Most a priľahlé spevnené plochy, novostavba, Sverepec
 • Jasenica farma, prestavba objektov, p. Šlapka
 • " Malé Terno " – prestavba objektu na obchodné prevádzky a byty, p. Šlapka
 • Bytový dom Lánska - obnova bytového domu, Pov. Bystrica
 • „ Rafanda „ obnova bytového domu, mestská pamiatka, získanie ocenenia, Pov. Bystrica
 • Exekučný úrad, p. Kabáč, Pov. Bystrica
 • Exekučný úrad - štúdia, p. Krasňanová, Pov. Bystrica
 • Jasmín,  prestavba reštaurácie, Strojárenská štvrť, Pov. Bystrica
 • Autoumyváreň, Pov. Bystrica
 • Sídlo firmy, prestavba hál na sídlo firmy, p. Sárinec, Plevník
 • Základná škola – komplet rekonštrukcia, prestavba a prepojovací krčok, Turany
 • Predajňa automobilov, novostavba, ( bývalá Mazda ), Košická ul., Žilina
 • Predajňa motocyklov a prepojenie so servisom, novostavba,  firma CarCare, Žlina
 • Bytový dom - zateplenie, ul. Školská, Rajecké Teplice
 • Pálenica – prístavba, Drienik s.r.o., Lysá pod Makytou
 • Parkovacie plochy a obslužná komunikácia, Zdravie, Púchov
 • Predajňa automobilov so servisom, komplet areál, novostavba, Banská Bystrica - nerealizované
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, prestavba, Čadca
 • Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej škôlky, Domaniža
 • Zníženie energetickej náročnosti objektu administratívnej budovy, Domaniža
 • Zníženie energetickej náročnosti objektu administratívnej budovy, Sverepec
 • Stavebné úpravy objektu požiarnej zbrojnice,Sverepec
 • Denný stacionár, architektonicko – technická štúdia, Lednické Rovne
 • Zubné ambulancie, 2x, prestavby, Pov. Bystrica
 • Veterinárna ambulancia, MVDr. Mituník, Pov. Bystrica
   

Priemyselné stavby
 

 • Výrobné haly 3 x  4320 m2 + prevádzkové časti, parkovacie plochy, priemyselný areál, firma Eletherm, Pov. Bystrica – kolaudácia 1. etapa
 • Výrobné haly 3 x  4320 m2 + prevádzkové časti, parkovacie plochy, priemyselný areál, firma Eletherm, Pov. Bystrica
 • Výrobný areál , novostavba, fi Eletherm, Pov. Bystrica – nerealizovaný projekt
 • Prevádzkový areál firmy Regastav s.r.o., Pov. Bystrica,
 • Stanice technických plynov – stavebné časti, celé Slovensko, spolupráca firma APT s.r.o., Bratislava
 • Rozšírenie inž. sietí, komunikácia, zastavovacia štúdia, IBV Medová II., Lednické Rovne
 • Continental  – napríklad – prístavba vstupu, sklad technických plynov, pieskovňa....
 • Čerpacie stanice v kameňolomoch – Jablonové, Lopušné Pažite, Mojtín, Cestné stavby, Žilina
 • Prestavba areálu,prestavba a nadstavba objektu, DA servis , Streženická cesta, Púchov
 • Areál firmy Baas s.r.o. , prestavby, prístavby, výrobné haly, administratívna časť, Beluša
 • Zberné suroviny Jágrik – areál, novostavba, Považské Podhradie, PB
 • Nellyork s.r.o. – prevádzkový areál – autoservis, Horný Moštenec, komunikácia, PB, nerealizovaný projekt
 • Stanica technických plynov, Rademaker, Pov. Bystrica


 

Rodinné domy (cez 200 individuálnych projektov spracovaných z našich architektonických štúdií)

 • Okres Považská Bystrica – mesto, m.č. Šebešťanová, m.č. Praznov, m.č. Pov. Teplá, m.č. Podvažie, m.č. Považské Podhradie, m.č. Zemiansky Kvášov, m.č. Zakvášov, m.č. Šurabová, m.č. Orlové, m.č. Horný Moštenec, Dolný Moštenec, m.č. Vrchteplá, mesto  Považská Bystrica, m.č. Milochov
  – Kostolec, Záskalie, Upohlav, Sverepec, Plevník, Papradno, Jasenica, Brvnište, Horná Maríková, Dolná Maríková, Hatné, Udiča, Udiča – Prosné, Pružina, Horný Lieskov, Dolný Lieskov, Domaniža, Tŕstie, Klieština, Plevník - Drienové
 • okres Púchov - Lazy pod Makytou, Lysá pod Makytou, Visolaje, Beluša, Dohňany, Lednické Rovne, Mestečko, Záriečie
 • okres Ilava
 • okres Trenčín
 • okres Bytča – Kotešová, Petrovice, Maršová – Rašov, Rašov, Kolárovice, Petrovice, Veľké Rovné, Bytča, Setechov, Štiavnik, Hvozdnica, Súľov
 • okres Žilina – Babkov – Lietavská Lúčka, Rajecká Lesná, Bitarová, Trnové, Žilina - mesto, Terchová