Naše služby

Tvoríme projekty s optimalizáciou na architektonické a technické riešenie tak, aby stavba bola ľahko realizovateľná a finančne dostupná podľa požiadaviek investora.
 

Poradenská činnosť :

- výber lokality, výber pozemku pod stavbu pre potreby investora
- obhliadka jestvujúcich stavieb, zhodnotenie ich technického stavu pre možné budúce využitie
- výber vhodnej nehnuteľnosti dostupnej na realitnom trhu, za účelom prestavby.

Nenechajte sa obmedzovať typizovanými projektmi, budujte v spolupráci s nami svoj vlastný rozmer.

 

Výber z našich prác v posledných rokoch:

 

Občianske a bytové stavby, sídla firiem

 • Občianske a bytové stavby, sídla firiem
 • Zberný dvor, obec Divina
 • Kompostáreň, obec Jasenica
 • Rozšírenie cintorína, obec Lednické Rovne
 • Rekonštrukcia schodiska a fasády domu služieb, obec Lednické Rovne
 • Zníženie energetickej náročnosti objektu DK a OÚ, obec Jasenica
 • Nadstavba firmy, Krpa Slovakia, Bytča
 • Stavebné úpravy objekt Považskej knižnice, historická pamiatka, Považská Bystrica centrum
 • IBV Beluša, 4 x rodinný dom, projekt pre stavebné povolenie
 • Modernizácia objektu BDS Rent - Tatrabanka, mestská pamiatka, Považská Bystrica centrum
 • Kompostáreň, zámer - štúdia, mesto Rajec
 • Denný stacionár, realizačný projekt, Lednické Rovne
 • Zníženie energetickej náročnosti objektu požiarnej zbrojnice, Sverepec
 • Zníženie energetickej náročnosti objektu požiarnej zbrojnice, Visolaje
 • Zníženie energetickej náročnosti objektu rímsko-katolíckeho kostola, Topoľčany
 • Zastavovacie štúdie, Papradno, Jasenica
 • Revúca, kompostáreň pre mesto a širšie okolie, novostavba
 • IBV Beluša, 5 x rodinný dom, inž. siete, spevnené plochy, projekt pre územné rozhodnutie
 • Stavebné úpravy obecný úrad, Sádočné
 • Prevádzkový objekt so služobnými bytmi, prestavba a nadstavba, firma Angyal reklama, Pov. Bystrica
 • Považská knižnica, historická pamiatka, prestavba, technické zhodnotenie, fasádaPov. Bystrica
 • Bytový dom SNP 1457, rekonštrukcia, Pov. Bystrica
 • Bytový dom Hliny 1421, rekonštrukcia, Pov. Bystrica
 • Bytový dom Školská ul. , rekonštrukcia, Rajecké Teplice
 • Bytový dom , Komenského ul., rekonštrukcia, Bytča
 • Dom kobercov SNP 1450, prestavba a nadstavba objektu, parkovisko, Pov. Bystrica
 • Prevádzková budova, prestavba, firma Solík s.r.o.,Pov. Bystrica
 • Hotel Podhradie – kompletná prestavba objektu z administratívnej budovy, exteriér + interiér, Považské Podhradie, PB
 • Horský penzión Ave Maria – prístavba salónika, PB
 • Fair aluminium – prevádzkový areál, stavebné riešenie, Udiča, PB
 • Most a priľahlé spevnené plochy, novostavba, Sverepec
 • Jasenica farma, prestavba objektov, p. Šlapka
 • " Malé Terno " – prestavba objektu na obchodné prevádzky a byty, p. Šlapka
 • Bytový dom Lánska - obnova bytového domu, Pov. Bystrica
 • „ Rafanda „ obnova bytového domu, mestská pamiatka, získanie ocenenia, Pov. Bystrica
 • Exekučný úrad, p. Kabáč, Pov. Bystrica
 • Exekučný úrad - štúdia, p. Krasňanová, Pov. Bystrica
 • Jasmín,  prestavba reštaurácie, Strojárenská štvrť, Pov. Bystrica
 • Autoumyváreň, Pov. Bystrica
 • Sídlo firmy, prestavba hál na sídlo firmy, p. Sárinec, Plevník
 • Základná škola – komplet rekonštrukcia, prestavba a prepojovací krčok, Turany
 • Predajňa automobilov, novostavba, ( bývalá Mazda ), Košická ul., Žilina
 • Predajňa motocyklov a prepojenie so servisom, novostavba,  firma CarCare, Žlina
 • Bytový dom - zateplenie, ul. Školská, Rajecké Teplice
 • Pálenica – prístavba, Drienik s.r.o., Lysá pod Makytou
 • Parkovacie plochy a obslužná komunikácia, Zdravie, Púchov
 • Predajňa automobilov so servisom, komplet areál, novostavba, Banská Bystrica - nerealizované
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, prestavba, Čadca
 • Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej škôlky, Domaniža
 • Zníženie energetickej náročnosti objektu administratívnej budovy, Domaniža
 • Zníženie energetickej náročnosti objektu administratívnej budovy, Sverepec
 • Stavebné úpravy objektu požiarnej zbrojnice,Sverepec
 • Denný stacionár, architektonicko – technická štúdia, Lednické Rovne
 • Zubné ambulancie, 2x, prestavby, Pov. Bystrica
 • Veterinárna ambulancia, MVDr. Mituník, Pov. Bystrica
   

Priemyselné stavby
 

 • Výrobné haly 3 x  4320 m2 + prevádzkové časti, parkovacie plochy, priemyselný areál, firma Eletherm, Pov. Bystrica – kolaudácia 1. etapa
 • Výrobné haly 3 x  4320 m2 + prevádzkové časti, parkovacie plochy, priemyselný areál, firma Eletherm, Pov. Bystrica
 • Výrobný areál , novostavba, fi Eletherm, Pov. Bystrica – nerealizovaný projekt
 • Prevádzkový areál firmy Regastav s.r.o., Pov. Bystrica,
 • Stanice technických plynov – stavebné časti, celé Slovensko, spolupráca firma APT s.r.o., Bratislava
 • Rozšírenie inž. sietí, komunikácia, zastavovacia štúdia, IBV Medová II., Lednické Rovne
 • Continental  – napríklad – prístavba vstupu, sklad technických plynov, pieskovňa....
 • Čerpacie stanice v kameňolomoch – Jablonové, Lopušné Pažite, Mojtín, Cestné stavby, Žilina
 • Prestavba areálu,prestavba a nadstavba objektu, DA servis , Streženická cesta, Púchov
 • Areál firmy Baas s.r.o. , prestavby, prístavby, výrobné haly, administratívna časť, Beluša
 • Zberné suroviny Jágrik – areál, novostavba, Považské Podhradie, PB
 • Nellyork s.r.o. – prevádzkový areál – autoservis, Horný Moštenec, komunikácia, PB, nerealizovaný projekt
 • Stanica technických plynov, Rademaker, Pov. Bystrica


 

Rodinné domy (cez 120 individuálnych projektov)
 

 • Okres Považská Bystrica – mesto, m.č. Šebešťanová, m.č. Praznov, m.č. Pov. Teplá, m.č. Podvažie, m.č. Považské Podhradie, m.č. Zemiansky Kvášov, m.č. Zakvášov, m.č. Šurabová, m.č. Orlové, m.č. Horný Moštenec, Dolný Moštenec, m.č. Vrchteplá, mesto  Považská Bystrica, m.č. Milochov – Kostolec, Záskalie, Upohlav, Sverepec, Plevník, Papradno, Jasenica, Brvnište, Horná Maríková, Dolná Maríková, Hatné, Udiča, Udiča – Prosné, Pružina, Horný Lieskov, Dolný Lieskov, Domaniža, Tŕstie, Klieština, Plevník - Drienové
 • okres Púchov - Lazy pod Makytou, Lysá pod Makytou, Visolaje, Beluša, Dohňany, Lednické Rovne, Mestečko
 • okres Ilava - Ladce
 • okres Bytča – Kotešová, Petrovice, Maršová – Rašov, Rašov, Kolárovice, Petrovice, Veľké Rovné, Bytča, Setechov, Štiavnik, Hvozdnica, Súľov
 • okres Žilina – Babkov – Lietavská Lúčka, Rajecká Lesná, Bitarová, Trnové, Žilina - mesto, Terchová