O SPOLOČNOSTI MhM projekty

Hlavnou činnosťou je architektonicko - projekčná a znalecká činnosť.  Firma MhM, s.r.o. vznikla kontinuálne zo slobodného povolania konateľky firmy, na trhu sme od roku 2004.

V našom ateliéry spracujeme Váš sen od investorského návrhu, zastavovacej štúdie, architektonickej štúdie, projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie, projekt pre realizáciu ako aj zameranie skutkových stavov. V našom portfóliu máme veľa novostavieb, prestavieb a modernizácií stavieb.

Individuálny prístup ku každej zákazke je benefit, ktorý vyhľadávajú naši zákazníci.

Spracované návrhy a projekty konzultujeme s príslušnými inštitúciami.  Náš stály team  spolupracovníkov tvoria autorizovaný stavebný inžinieri s dlhoročnou praxou.

Činnosť našej spoločnosti vykonávame v zmysle zákona č. 138/1992 Z.z. O autorizovaných architektoch a inžinieroch. Autorizačné oprávnenie 4402-A-4-1 z  roku 2004.

Znalecká činnosť v odbore Stavebníctvo, odvetvia Odhad hodnoty nehnuteľností a Pozemné stavby. Znalec Ing. Michaela Škrabková, evidenčné číslo:915857, vedený v Zozname znalcov na Ministerstve spravodlivosti SR. Odbor 370000 - Stavebníctvo, odvetvie 370901 - Odhad hodnoty nehnuteľností, 370100 - Pozemné stavby.

Obsahové vymedzenie znaleckých odborov a odvetví je obsahom prílohy č. 2 k vyhláške č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Motto MhM s.r.o.:
"Sto mužov môže vytvoriť tábor, ale iba jedna žena môže vytvoriť domov".

 
obrazok