O SPOLOČNOSTI MhM projekty

Hlavnou činnosťou sú architektonické, projektové a inžinierske činnosti a poradenstvo v stavebníctve. Firma MhM, s.r.o. vznikla kontinuálne zo slobodného povolania konateľky firmy, na trhu sme od roku 2004.

V našom ateliéry spracujeme Váš sen od investorského návrhu, zastavovacej štúdie, architektonickej štúdie, projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie, projekt pre realizáciu ako aj zameranie skutkových stavov. V našom portfóliu máme veľa novostavieb, prestavieb a modernizácií stavieb.

Individuálny prístup ku každej zákazke je benefit, ktorý vyhľadávajú naši zákazníci.

Spracované návrhy a projekty konzultujeme s príslušnými inštitúciami.  Náš stály team  spolupracovníkov tvoria autorizovaný stavebný inžinieri s dlhoročnou praxou.

Činnosť našej spoločnosti vykonávame v zmysle zákona č. 138/1992 Z.z. O autorizovaných architektoch a inžinieroch. Autorizačné oprávnenie 4402-A-4-1 z  roku 2004.

Motto MhM s.r.o.:
"Sto mužov môže vytvoriť tábor, ale iba jedna žena môže vytvoriť domov".


 
obrazok